Φωτοβολταϊκά: Οσα πρέπει να ξέρουμε για μικρές εγκαταστάσειςΗ σελίδα ενημερώθηκε στις 11:12, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Για τοποθέτηση συστημάτων ως 100 kW στις στέγες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, πολλές από τις οποίες έχουν παρουσιάσει ειδικά «πακέτα....

Αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη ΔΕΗ μπορούν να κάνουν επαγγελματίες αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους για πάρκα ισχύος ως 100 KW. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις έδρες των αρμοδίων Περιοχών ΔΕΗ από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους αγρότες και μόνον μία αίτηση ανά αγρότη γίνεται δεκτή.

Εκτός από την επίδειξη της ταυτότητάς τους, χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει το ειδικό έντυπο της αίτησης και τον πλήρη φάκελλο και να πληρώσουν 300 ευρώ για σταθμούς ισχύος ως και 20 ΚW ή 500 ευρώ για σταθμούς ισχύος από 20 KW ως 100 kW.
Κατηγορίες
Oσον αφορά τις άλλες κατηγορίες πολιτών και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στις στέγες ή σε οικόπεδα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος ως 20 kW που έχουν κατατεθεί μετά τις 18 Φεβρουαρίου 2010 και παρεμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα με προτεραιότητα στις περιπτώσεις των μεμονωμένων σταθμών.

Oσον αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες κτηρίων, με πρόσφατη εγκύκλιό του το υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι για την τοποθέτηση συστημάτων ισχύος ως 100 kW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακος. Τα φωτοβολταϊκά εκτός από τις στέγες μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγαστρα βεραντών, σε προσόψεις και σκίαστρα.
Ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, υποβάλει αίτηση στη ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου ή σε άλλον προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτήριο και ξεκινά η διαδικασία.
Ειδικοί όροι προβλέπονται για εγκαταστάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτήρια κ.λπ.
Ακάλυπτος
Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών, καθώς και σε γήπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς να χρειάζεται τα γήπεδα αυτά να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτως ισχύος (άνω των 100 kW) σε γήπεδα δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
Οικισμοί
Σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτήρια η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών επιτρέπεται μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ως προς την ένταξή τους στο χώρο.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υποβάλλεται σκαρίφημα του χώρου τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτογραφική τεκμηρίωση.
Στις πολυκατοικίες για την εγκατάσταση σε κοινόχρηστη ταράτσα προαπαιτείται συμφωνία των ιδιοκτητών.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, πολλές από τις οποίες έχουν παρουσιάσει ειδικά «πακέτα», τα οποία εκτός από το δάνειο αναλαμβάνουν ακόμα και την τοποθέτηση των συστημάτων.
Στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά η αποπληρωμή του δανείου γίνεται μέσω της εγγυημένης τιμής που εισπράττει ο ιδιοκτήτης από το σύστημα

Tι χρειάζεται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Στην έγκριση των ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

  Αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτήρια εντός σχεδίου, προβλέπεται ότι:
. Επιτρέπεται σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου.
. Αν έχουν ισχύ μικρότερη ή ίση των 10 κιλοβατωρών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα για τα κτήρια.
. Αν έχουν ισχύ μεταξύ 10 και 100 κιλοβατωρών θα πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες
. Αν έχουν ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 100 κιλοβατωρών θα απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Η εγκατάσταση συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτήρια, απαιτείται επιπρόσθετα η γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
Για την την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτήρια εκτός σχεδίου, προβλέπεται ότι:
. Αν έχουν ισχύ μεταξύ 10 και 100 κιλοβατωρών θα πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντίγραφου της οικοδομικής άδειας.
. Αν έχουν ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 100 κιλοβατωρών θα απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και η συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
Για την την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γήπεδα και οικόπεδα εντός σχεδίου, προβλέπεται:
. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως της ισχύος του συστήματος.
Για την την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γήπεδα και οικόπεδα εκτός σχεδίου, προβλέπεται:
. Η κάλυψη του γηπέδου μέχρι 60%, χωρίς να απαιτείται η αρτιότητα ή η οικοδομησιμότητα. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)
. Ακολουθούνται απλούστερες διαδικασίες για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με μόνα δικαιολογητικά μία σύντομη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού.
. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σημαντική διαμόρφωση εδάφους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).