Βουλευτικές Εκλογές : Αργά ή νωρίτερα εώς την Άνοιξη 2010!

Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε στις 15:00, 10 Ιουλίου 2009

Οι εκλογές αποτελούν το μέσο της δημοκρατικής διαδικασίας
για την ανάδειξη των υποψηφίων στα διάφορα αξιώματα.
Η Ελλάδα, είναι απο τις λίγες χώρες στον κόσμο, που ο
εκάστοτε ζητά...εκλογές, εδώ και τώρα, με αποτέλεσμα
σπάνια μια Κυβέρνηση να εξαντλεί ολοκληρωμένα μια 4ετία!
Διπλωματική Ανάλυση απο το Live-Avles.gr
Οι βουλευτικές εκλογές, αργά έως το Μάρτιο 2010, θα διεξαχθούν, με ενα ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες
το φθινόπωρο. Η μή εκλογή Προεδρου Δημοκρατίας, με συναινετική διαδικασία και η άρνηση του Πασοκ,
να συναινέσει σε εκλογή κ Παπούλια απο τον Α' γύρο, οδηγεί την χώρα σε βουλευτικές εκλογές!
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία Προεδρικής εκλογής απο την Βουλή και πως αποτελεί αιτία, η διαδικασία
να φτάσουμε σε βουλευτικές εκλογές...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος.Eκλέγεται από τη Bουλή για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά μόνο, με την ψήφο της εθνικής αντιπροσωπείας
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος έχει γίνει Έλληνας πολίτης πριν από τουλάχιστον πέντε έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν (άρθρο 31 του Συντάγματος).
H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική, φανερή, ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32).
Η πρώτη φάση της διαδικασίας εκλογής περιλαμβάνει τρεις ψηφοφορίες:
α) Στην πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 200 ψήφοι.
β) Εάν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται έπειτα από πέντε ημέρες και απαιτείται η ίδια πλειοψηφία.

γ) Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απαιτουμένη πλειοψηφία, διεξάγεται τρίτος γύρος ψηφοφορίας έπειτα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος Δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφο.

 

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη νέας Bουλής. H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, προχωρά στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για την εκλογή του Προεδρου της Δημοκρατίας. Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τρεις ψηφοφορίες:
α) Κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφοι.
β) Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται έπειτα από πέντε ημέρες και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι.
γ) Τέλος, εάν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτή η πλειοψηφία τότε έπειτα από πέντε ημέρες, διεξάγεται η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν, κατά την οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εάν η Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο.
Εάν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.
Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του πέρα από τριάντα ημέρες συγκαλείται υποχρεωτικά η Bουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εκλογή που επακολουθεί εξαιτίας της παραίτησής του.
Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη του.
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι βουλευτικές εκλογές, είναι αναπόφευκτες.Μετά την άρνηση και  των κομμάτων αντιπολίτευσης, ΚΚΕ και ΣΥΝ στην εκλογή Παπούλια και απο την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ
οτι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, πρέπει να εκλεγεί απο βουλή με νωπή εντολή, είναι σαφές, οτι πάμε για εκλογές, το αργότερο εως το Μάρτιο 2010, εξ' αιτίας της αδυναμίας εκλογής
Προέδρου Δημοκρατίας απο τον Α' γύρο. Η Κυβέρνηση κατηγορεί το Πασοκ, οτι ''παίζει'' με τους θεσμούς και πολλοι Αναλυτές, υποστηρίζουν το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευικών εκλογών το φθινόπωρο το 2009...